JAG HAR TAGIT ETT FOTOGRAFI

Fotografi är mitt sätt att uttrycka mig. Jag är fascinerad av det direkta och känslan av att frysa tid. Motiven är ofta det som finns i min närhet. Vad är det som händer när det triviala och hemlika lyfts fram och exponeras? Vad händer när man börjar att se, inte bara titta? Men mest av allt är det ljuset som intresserar mig. Ljuset som ger bilden dess speciella ton.

Jag andas in, trycker av, bländaren vidgas, slutaren slår igen, ljuset är svagt men en enda strimma ger teckning även i det mörka. Högdagrarna kan bara anas. Tiden står still. Jag har tagit ett fotografi.


”Fotograf med känsla för ögonblickets och vardagens kvaliteter. Trädgårdens växtkraft, stilla interiörer och landskapets avklarnade skönhet”

Carolina Söderholm, Sydsvenskan 18 april 2011

Webbprod: FLORAMA