VÄNTAN-FOTOPOLYMER

Fotopolymer är en grafisk teknik där man överför ett fotografi till en ljuskänslig plåt. Som sedan färgas in och trycks i en koppartryckspress.
Webbprod: FLORAMA